Để đặt hàng hoặc biết thêm chi tiết, mời bạn liên chúng tôi tại 2 địa chỉ sau:

• 110 Yết Kiêu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
• Điện thoại: 04 39422615, 09 03296922
• Fax: 04 39422615
• Email: hanoi@khacdau.com*


*


*


*